TIMM Iași

Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
2023

29 octombrie 2023
data până la care se fac înscrieri la Timm Iași

Munisterul economiei, antreprenoriatului si turismului

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijocii (AIMM) desemnate prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile OUG nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2023

Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2023 se face prin completarea în aplicatia electronică a formularului de înscriere.

TIMM

BENEFICIARI

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.  

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Programul constă în organizarea a trei evenimente TIMM ediția 2023, în locațiile care vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile si maximum 5 zile fiecare.

Perioadele de desfăşurare ale târgurilor, precum şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea fiecărui eveniment. 

Profilul fiecărui eveniment în parte și activitățile eligibile sunt:

(1) Se va organiza  de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii care produc și/sau dezvoltă tehnologii inovative și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare.

(2) Se va organiza  de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii cu activitate în domeniile Horeca și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare.

(3) Se va organiza  de către AIMM desemnată ediția 2023 TIMM pentru întreprinderile mici și mijlocii cu activitate în domeniile IT și cyber security și care îndeplinesc condițiile cumulative conform art. 4.3 din prezenta procedură de implementare.

(4) În cadrul târgurilor beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare;

Acţiunile desfăşurate în cadrul târgurilor sunt: 

  • expoziții cu vânzare ale produselor și serviciilor oferite; 
  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanti, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naționale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM; 
  • activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, în vederea asigurării unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, în vederea publicității târgului național. 


Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de prin cele trei (3) AIMM – uri organizatoare, direct şi/sau prin externalizare în condițiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi, în condiţiile legii. 

În vederea desfăşurării evenimentului, cele trei AIMM, în calitate de organizatori, vor coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european. 

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele cheltuieli eligibile: realizare și mentenanță aplicație electronică de înscriere și gestiune program, publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli pentru promovare în mediul on line si social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta și pe perioada  târgului, achizitii de servicii necesare organizari evenimentului şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii editia 2023 va fi organizat de către cele trei AIMM prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului, a cărei componență și atribuții vor fi stabilite prin decizia Directorului Executiv al AIMM.  Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de către AIMM direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectați  în condiţiile legii.

Criterii de eligibilitate

TÂRG

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

e) nu au fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

f) (1) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Evenimente

Happy businessman and employees high fiving in a factory

TIMM 2023

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iași (AIMM Iași), organizează, în perioada 01 – 03 noiembrie a.c., Târgul Întreprinderilor

Galerie FOTO

Weekly Golf

Woman Day Golf

News

Cele mai noi știri de interes pentru tine

logo TIMM iasi

THECON SRL

Reprezentant Legal: Geru Marius Telefon: 0751647024 Email: laurarata@thecon.ro Site: https://thecon.ro/ Descriere: Thecon reprezintă un ecosistem complet de soluții digitale, gândit să susțină și să promoveze

Detalii »
logo TIMM iasi

EXIM HOST SRL

Reprezentant Legal: Ciurea Manuel-Lucian Telefon: 0754477818 Email: marketing@sitebunker.net Site: https://sitebunker.ro/   Descriere: Serviciile de găzduire web oferite prin SiteBunker.ro sunt esențiale pentru succesul online al

Detalii »
logo TIMM iasi

NEXLOC SRL

Reprezentant Legal: HUIDUMAC GEORGE-CRISTIAN Telefon: 0743258281 Email: contact@nexloc.ro Site: https://nexloc.ro/   Descriere: NEXLOC este o companie specializată în dezvoltarea de soluții software, oferind un portofoliu

Detalii »
logo TIMM iasi

CONTA EZ SOLUTION

Reprezentant Legal: DUMITRACHE SORIN-CONSTANTIN Telefon: 0790101102 Email: sorin.dumitrache@conta101.ro Site: https://www.contaezsolutions.ro/acasa   Descriere: Conta101 este o aplicație de management al documentelor contabille online creata de experti

Detalii »
logo TIMM iasi

CLOUD FOREST INFRASTRUCTURE SRL

Reprezentant Legal: TĂNASE IONUȚ Telefon: 0726093048 Email: office@cloudforest.ro Site: https://cloudforest.ro/en/home/ Descriere: Serviciul de găzduire VPS cloud – deținem propriul cloud construit cu Openstack pe propria

Detalii »

Alte articole

logo TIMM iasi

THECON SRL

Reprezentant Legal: Geru Marius Telefon: 0751647024 Email: laurarata@thecon.ro Site: https://thecon.ro/ Descriere: Thecon reprezintă un ecosistem complet de soluții digitale, gândit să susțină și să promoveze

Detalii »
logo TIMM iasi

EXIM HOST SRL

Reprezentant Legal: Ciurea Manuel-Lucian Telefon: 0754477818 Email: marketing@sitebunker.net Site: https://sitebunker.ro/   Descriere: Serviciile de găzduire web oferite prin SiteBunker.ro sunt esențiale pentru succesul online al

Detalii »
logo TIMM iasi

NEXLOC SRL

Reprezentant Legal: HUIDUMAC GEORGE-CRISTIAN Telefon: 0743258281 Email: contact@nexloc.ro Site: https://nexloc.ro/   Descriere: NEXLOC este o companie specializată în dezvoltarea de soluții software, oferind un portofoliu

Detalii »
logo TIMM iasi

CONTA EZ SOLUTION

Reprezentant Legal: DUMITRACHE SORIN-CONSTANTIN Telefon: 0790101102 Email: sorin.dumitrache@conta101.ro Site: https://www.contaezsolutions.ro/acasa   Descriere: Conta101 este o aplicație de management al documentelor contabille online creata de experti

Detalii »
logo TIMM iasi

CLOUD FOREST INFRASTRUCTURE SRL

Reprezentant Legal: TĂNASE IONUȚ Telefon: 0726093048 Email: office@cloudforest.ro Site: https://cloudforest.ro/en/home/ Descriere: Serviciul de găzduire VPS cloud – deținem propriul cloud construit cu Openstack pe propria

Detalii »

CONFIDENȚIALITATE

Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

MEAT şi AIMM sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul), materiale foto și video realizate în cadrul evenimentului.